این پلتفرم فقط برای خرید فروش رمز ارز و انواع ووچر است و هیچ دخل و تصرف و مبادله ای در خرید و فروش ارز فیزیکی ندارد همچنین،مبادلات این پلتفرم فقط بین مجموعه و کاربر میباشد و خدمات کیف پول ارز دیجیتال ارائه نمیدهد